ANKER SMYKKER

Historien forteller oss korset ikke var i bruk som trossymbol for kristne i de første 300 årene etter Kristus.

Det er kanskje ikke så rart med tanke på at korset i denne tidens Romerike først og fremst var et tortur redskap for kriminelle ,som også Jesus, ble torturert og nedverdiget på. Det var livsfarlig å ha en kristen tro i de 300 første årene etter Kristus.De kristne ble fratatt alt de eide og jaget bort fra sine hjem.De ble beskyldt for alt fra naturkatastrofer, pester, ulykker,hundersnød, forbrytelser osv ,til politisk undergravelse og revolusjonstanker. De var derfor nærmest fritt vilt ,og det var penge premiering for tysting og foræderi av deres navn og oppholdssted.Jøder kunne steine andre jøder som hadde konvertert til kristendommen.De romerske makthaverne tolererte ikke at de kristne ikke tilba keiseren. Kristne som ble fanget ble utsatt for de grusomste former for straff og tortur,før de ble drept.Gjerne som mat til villdyr  og til forlystelse for et stort publikum .Derfor var det helt nødvendig for de første kristne med hemmelige tegn og skjulesteder,for å kunne overleve,som de feks gjorde i katakombene under Roma. Dette var også gravplassen hvor de første kristne,som nærmest også var en liten jødisk forfulgt sekt, gravla sine døde.De trodde på oppstandelse og nytt liv for de døde,og fulgte derfor heller ikke den romerske tradisjonen med kremering av sine døde.

For styrke,håp og tro under disse brutale forfølgelsene ble ankeret valgt som symbol ,for styrke ,utholdenhet og kraft i en ekstremt belastende livssituasjon.- For å kunne finne indre kraft  til å stå fast i sin tro ,også i den frådende livsfarlige stormene kristne befant seg.De var truet fra alle kanter.

Fram til Keiser Constantin den Store i 313 gav kristne lik lov og rett til religionsutøvelse som andre i Romeriket, og søndager ble godkjente lovlige helligdager, klamret de kristne seg til sitt indre anker. Keiseren forbød da også de grufulle menneskeoftings showene hvor de kristne var levende løvemat, og den bestialske  steiningen jøder bedrev mot kristne jøder. Ankeret var et hemmelig, kjært og viktig styrkene symbol for de første kristne,som også gav trygghet i gjenkjennelsen hos andre kristne. Kristendommen ble mer og mer akseptert og populær under Keiser Constantins 1.  styre ,og ble Romerikets offesielle religion under keiser Theodosius i år 380.