BØNN TIL SKYTTSENGELEN

Engelens og Verne Engelens nærvær og hjelp har blitt tatt for gitt i vår kristne kultur og trostradisjon,gjennom mer enn tusen år,både i Østkirken og i vår vestlige kirke.

Den gamle Verne englebønnen er således blitt bedt av utallige mennesker gjennom historien ,på svært mange forskjellige språk.

Den vakre  og direkte bønnen til egen Skyttsengel,full av tillit, stammer fra ca 1400 tallet,men tilhører en type bønn som kan føres helt tilbake 1100 tallet.

- En gammel og god kultur og trostradisjon, som gir trygghet til både liten og stor ,og en forankring og tilhørighet i en større sammenheng.

I vår moderne tid har englene fått fornyet sin nære plass i mange menneskers liv. Den gode gamle englebønnen har derfor fått en fornyet verdi,gjennom at stadig flere moderne mennesker gjennopptar et nært og direkte forhold til egen Skyttsengel. Denne gamle engle bønnen kjennes igjen over hele verden,på utallige språk.

"Guds Engel, du som verner meg,

 til deg har den Høyestes omsorg betrodd meg.

Opplys meg,vern meg, styr meg og led meg."