MIDDELALDER KOPI BØNNEKRANSER

                                        PATER NOSTER BØNNEKRANSER 

Vi tilbyr profesjonelt håndlagede bønnekranser ,laget etter inspirasjon og kopi av  middelalderens Pater Noster perlekranser ,som var i utbredt bruk i hele Europa gjennom  middelalderen.

Pater Noster er "Herrens Bønn"  på Latin,("Fader Vår")  som også var Kirkens språk i Norge, gjennom hele middelalderen , helt from til reformasjonen, hvor Kirkens språk ble dansk. 

Bruk av perler ved bønn er universelt,og brukes i alle religioner. I Kristendommen har , både  historisk og tradisjonelt, perler og knuter vært et viktig verktøy for den troende , for lettere å "kople seg på" den rene uforstyrreder indre kommunikasjonen med Den Aller Høyeste . Perlekransen og perlestrengen  har gjort det lettere å holde  best mulig  fokus på bønnen  og  derved kommunikasjon med Gud og Gudsnærvær, uten distraherende indre tankespinn som kommer og går , og de mange ytre forstyrrelser som lett forleder oss.

Mange var analfabeter i middelalderen,og kunne ikke selv lese Bibelen på Latin .I Norge, som i de fleste  euroepeiske land ,var Kirken katolsk og Kirkens språk var latinsk gjennom hele middelalderen. Det var allmenn kirkeplikt og presten hadde ansvar for at alle lærte seg Pater Noster.( Herrens Bønn) , Ave Maria ( Engle hilsningen) og Credo ( Trosbekjennelsen) ikke bare på eget språk,men også på Latin.

Det ble sagt at å be Pater Noster 150 tilsvarte ,som ånderlig næringspåfyll ,det samme som å lese de 150 salmene i Salmenes bok, i Bibelens Gamle Testament.