OM VINGER OG FJÆR symbolikk

 

 

                                                                                      

 

Fjær og vinger ,som hos fugler og engler ,har i uminnerlige tider hatt en sterk og viktig symbolverdi for mange mennesker.

Fuglens evne til å fly, dens frihet, dens øyensynlige jublende frydefulle vektløshet,dens beherskelse og nærhet til både himmel og jord - alt dette har gitt fuglenes fjær og vingeprakt en sterk spirituell plass og symbolikk i menneskers hverdag. Man kjenner til denne magnetiske tiltrekningen til fjær og vinger fra alle verdens hjørner, gjennom alle tider, og i mange forskjellige kulturers religionsutøvelse .Fjærprakten representerer viktige ånderlige aspekter i menneskets tilværelsen.

Vi kjenner bruk av fjær og vinger som symbolikk  fra andre store religioner, fra Shamaner,forskjellige urbefolkninger, presteskap ,verdslige herskere osv.

Også i vår kristne kulturkrets har fjær og vinger en kraftfull og sterk symbolverdi ,hvor verdier som fred ,kjærlighet ,tillit og trygghet er sterkt forankret til symbolikken. Vi kjenner også vingene som et kjent og kjært bildespråk, som er nært knyttet oppimot vår forståelse av beskyttelse, av  Verne Engler og Erke englers misjon og budskap. Vi ser gjerne disse åndelige beskyttende vesener klart for oss med sine vakre fjærkledde vinger. - Mykt,vakkert og fjærlett ,men allikevel kraftfullt og virksomt.

Dette er et formspråk som er meislet  inn i vår felles bevissthet ,og har fulgt oss ,via våre forfedre som en viktig del av vår kulturidentitet og kristne trosforankring gjennom mer enn 1000 år. Dette tidsaspektet representerer ufattelig mange enkelt mennekers liv,og utallige tidligere generasjoners dype tillit ,deres bønner og tro,på en kjærlig ,tilgivende og omsorgsfull Gud,som løfter vår sjel opp fra mørket og gir oss ubetinget kjærlighet ,frihet og tilgivelse. -Lik fuglene ,der de tillitsfullt tripper på marken og svever fritt i skyen.

Dette felles nedarvede sjelespråket har formet vår kultur og den samfunnsutviklingen vi har hatt,gjennom mange og lange århundrer, med svært tunge og krevende livsforhold for enkeltmennesker i vårt langstrakte karrige og oftest fattige land. Det er således en viktig del av vår kulturarv,som har gitt og gir enkeltindividet ubetinget verdi og ansvar, gjennom  et medfødt gitt potensiale for fri vilje og positiv medskapelse.

Utallige generasjoner før oss ,har gjennom århundrendes gang  og  den uberegnelige harde livsseilasen dette karrige landet vårt har hatt å tilby , funnet sin daglige styrke, tro, tillit og trøst,i denne lille vakre perlen av en tekst:

"Under hans vinger kan du søke ly,
han dekker deg med sine fjær.
Hans trofasthet er skjold og vern"

(fra Bibelen ,Salmenes Bok 91,4)